Privacyverklaring


Zign, gevestigd aan Ermerzand 145, 7843 PR Erm, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: http://www.zign.nl
Adres: Ermerzand 145, 7843 PR Erm, Nederland

Martijn Munneke is de Functionaris Gegevensbescherming van Zign.
Hij is te bereiken via info@zign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactformulier:
Voor- en achternaam,
E-mailadres,
IP-adres;

Ondersteuningsverzoek / Supportaanvraag
Voor- en achternaam,
Adresgegevens,
Telefoonnummer,
E-mailadres,
IP-adres,
Server FTP-gegevens,
Website (CMS) inloggegevens;

Bestelformulier
Voor- en achternaam,
Adresgegevens,
Telefoonnummer,
E-mailadres,
IP-adres,
Locatiegegevens,
Gegevens over uw activiteiten op onze website,
Bankrekeningnummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw bestelling,
Verzenden van onze nieuwsbrief,
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Zign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden zolang wij werk verrichten voor deze klant. Indien men geen klant meer is van Zign worden persoonsgegevens na 12 maanden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop.

Mollie

Wanneer je een product of dienst bij ons besteld wordt de betaling afgehandeld door Mollie. Zij verzamelen gegevens die nodig zijn voor het betalen van het boek, zoals de betaalgegevens (bijvoorbeeld IBAN bankrekeningnummer of creditcardnummer), IP-adres, internetbrowser en apparaat type, voor- en achternaam, land. Raadpleeg hun Privacybeleid voor meer informatie.

JetImpex, Inc.

Om uw bestelling te kunnen verwerken en af te kunnen leveren geven wij uw gegevens door aan de ontwikkelaar van de template producten. We verzamelen uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer(s), adres, e-mail adres en informatie van verkoop-verwerkers zoals PayPal of Skrill om uw bestelling af te kunnen handelen. JetImpex, Inc. gebruikt deze informatie om uw bestelling te kunnen leveren, maar ook om uw identiteit te kunnen bevestigen, om contact met u op te kunnen nemen, om u op op risico’s te screenen op fraude of andere soortgelijke problemen, om u technische kennisgevingen, updates, beveiligingsmeldingen, informatie over wijzigingen aan het privacybeleid op te sturen en ook om berichten van klantenondersteuning en administratieve berichten op te sturen. Raadpleeg hun Privacybeleid voor meer informatie.

Tidio chat-functie

Deze website maakt gebruik van Tidio, een chatplatform dat gebruikers verbindt met de klantenondersteuning van Zign. We verzamelen namen en e-mail adressen alleen met toestemming van de gebruikers om de chat te starten. De uitgewisselde berichten en gegevens worden opgeslagen in de Tidio-applicatie. Raadpleeg hun Privacybeleid voor meer informatie. Zign maakt geen gebruik van deze berichten of gegevens anders dan om de geregistreerde problemen of vragen van gebruikers op te volgen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en verzonden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Zign maakt geen gebruik van deze informatie anders dan voor het reageren op vragen van de gebruiker. Uw data wordt verwerkt binnen de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als GDPR.

Google Analytics

Zign maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zign bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Zign te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zign heeft hier geen invloed op.

Zign heeft Google geen toestemming gegeven om via Zign verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

WebIQ B.V.

Voor het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van de diensten van WebIQ B.V. Wij delen naam, bedrijfsnaam, adres en woonplaatsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Raadpleeg hun Privacybeleid voor meer informatie.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zign gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zign gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U stemt met uw bezoek aan onze website automatisch in voor het gebruik van deze cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zign.nl.

Vragen of klachten? Hebt u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan a.u.b. via e-mail contact met ons op.

Bent u niet tevreden met ons antwoord en komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens: Zign, Ermerzand 91, 7843 PP Erm, Nederland, info@zign.nl.