Disclaimer


Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Zign, gevestigd en kantoorhoudend te Erm, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52009645.

Alle op de website van Zign vermelde producten en/of diensten worden door JetImpex Inc (een vennootschap gevestigd in New York, Verenigde Staten) aangeboden. U bestelt uw producten en/of diensten altijd rechtstreeks bij JetImpex Inc. Uw betaling wordt, zonder tussenkomst van Zign, door JetImpex Inc afgehandeld.

De productbeschrijvingen, prijsgegevens en overige informatie op de website van Zign worden geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd samengesteld op basis van de verstrekte gegevens van JetImpex Inc, de leverancier van het product of de dienst. Zign kan geen garantie geven dat deze informatie juist is.

Zign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van, of voortvloeiende uit, het gebruik van de website van Zign, of de vermelde informatie op de website van Zign.

Zign verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Zign behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Zign de toegang tot de webpagina monitoren.

Bij vragen en/of klachten over de op de website van Zign vermelde producten en/of diensten, en/of een door u gekocht product via de website van Zign, en/of de betaling van uw aankoop neemt u rechtstreeks contact op met JetImpex Inc via de Engelstalige website www.Template-Help.com.

U zal Zign, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer zonder voorafgaande waarschuwing aan te passen.

U kunt deze disclaimer als PDF downloaden om af te drukken: disclaimer.pdf (38kb, pdf)